Kiusaaminen netissä on digin aikakaudella valitettavasti yhä yleisempää. Törmäämme tähän ikävään lieveilmiöön enenevässä määrin myös Torin kauppapaikassa. Diginatiiveiksi varttuva sukupolvi hallitsee teknologiset laitteet mutta netin käyttäytymissäännöt voivat jäädä osalla omaksumatta. Kiusaa tekevä voi kuvitella, että netissä voi laukoa törkeyksiä ilman, että kukaan puuttuu asiaan.

Vanhempi, kannusta lastasi kunnioittamaan toisia netissä ja käykää yhdessä läpi verkon käyttäytymissäännöt.

Netissä kiusaaminen on anonyymiä, kasvotonta ja näin ollen kynnys kiusaamiseen voi olla matalampi. Kiusan kohdetta se satuttaa kuitenkin ihan yhtä paljon kuin mikä tahansa muu kiusaaminen. Nettikiusaaminen voi olla osa koulukiusaamista, jolloin kiusattu ei saa olla rauhassa edes kotonaan ja kiusaaminen voi jäädä aikuisilta näkymättömiin.

Kiusaamisella on usein vakavia haitallisia seurauksia kiusaamisen kohteeksi joutuneelle ja hänen hyvinvoinnilleen. Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) tarjoaa tukea kiusatuksi tulleille Lasten ja nuorten maksuttoman puhelimen, p. 116 111, sekä chatin avulla. Tärkeintä on, että kiusattu ei jää asian kanssa yksin.

Nettikiusaamisen määritelmä ja ilmeneminen

Nettikiusaamisella tarkoitetaan tarkoituksellista ja toistuvaa pahan mielen aiheuttamista, kuten pilkkaamista, nöyryyttämistä ja uhkailua sähköisten päätelaitteiden kautta. Netissä kiusaaminen voi ilmetä esim. juoruiluna, mustamaalaamisena, kiristämisenä tai yksityisen tiedon tahallisena levittämisenä.

Kiusaaminen voi täyttää jopa kunnianloukkauksen ja rikoksen merkit.

Kiusaaminen on ryhmäilmiö ja kiusaaja tarvitsee toiminnalleen yleisön. Netissä kiusaaminen voi näkyä laajalle ihmisjoukolle, mikä saattaa houkuttaa kiusaajaa ylilyönteihin. Netissä pienen piirin kyseenalaiseksi huvitukseksi tarkoitetut pilat voivat levitä ja riistäytyä käsistä. Moni nuori ei ehkä ymmärrä mittasuhteita ja seurauksia, joita omasta mielestä harmiton pilailu voi hänelle itselleen ja kiusatulle aiheuttaa.

 Tori raportoi kaikki kiusaamistapaukset poliisille

Nettikiusaaminen näkyy valitettavan usein myös Torin kaltaisessa verkon kauppapaikassa. Yleensä kyseessä on nuorten välinen kiusanteko nolaamistarkoituksessa – esimerkiksi laitetaan kiusan kohde myyntiin Toriin halveeraavin myyntiargumentein nimen ja valokuvan kera. Torissa on ehdoton nollatoleranssi tällaiselle toiminnalle ja kaikki kiusaamiseen liittyvät ilmoitukset raportoidaan aina poliisille.

Huolehdi, että lapsi ja nuori osaa suojata yksityisyytensä netissä – mitä tietoja kannattaa jakaa ja mitä ei.

Tori haluaa yhteisen hyvän nimissä herätellä vanhempia, jotta he pitäisivät silmällä jälkikasvunsa nettikäyttöä ja kertaisivat hyvän käyttäytymisen säännöt myös verkon osalta.

Ainakin Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Nuorten netti tarjoavat kattavan tietopaketin turvallisesta netin käyttämisestä, henkilökohtaisten tietojen jakamisesta ja nettikiusaamisesta vanhempien tueksi.

Kunnianloukkaus voi täyttää rikoksen tunnusmerkit

Nettipoliisi, ylikonstaapeli Teemu Hokkanen toteaa, että valheellisten tietojen levittäminen tai toista häpäisevien asioiden kertominen voi olla rangaistavaa, jos teot täyttävät rikoslaissa määritellyn kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Laissa kunnianloukkaukseksi määritellään teko, ”jos esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, tai muulla tavoin halventaa toista”.

Se, ylittääkö kiusaaminen kunnianloukkauksen rajan, katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Myös nimitteleminen voi olla kunnianloukkausta. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voi syyllistyä ajattelemattomuuttaan viestintärauhan rikkomiseen lähettämällä häirintäviestejä tai toisen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen, jos toimittaa lukuisten ihmisten saataville toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan aiheuttaen teollaan vahinkoa ja kärsimystä loukatulle.

Neuvoksi voisin antaa sen, että kuvakaappaus kannattaa aina ottaa ennen sopimattoman julkaisun ilmiantamista. Rikosilmoituksen voi tehdä halutessaan joko sähköisesti tai käymällä lähimmällä poliisilaitoksella.

Nuoret ja rikosoikeudellinen vastuuikäraja

On huomioitavaa, että alaikäinen nuori tarvitsee vanhempiensa luvan kaupankäynnilleen Torissa. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta ja alle 15-vuotiasta ei pidetä syyntakeisena. Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen vasta 15 vuoden iästä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että alle 15-vuotias selviäisi rikoksistaan ilman seurauksia. Myös alle 15-vuotias on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista ja loppu viimein vanhemmat vastaavat lapsensa tekosista. Lisäksi alle 15-vuotiaasta rikoksentekijästä tehdään lastensuojeluilmoitus.

Huvittelumielessä tehdystä nettijulkaisusta voi siis olla loppuelämän mittaisia seurauksia sekä kiusaajalle että kiusatulle.

Lähteet:

 

Tagged with →